In 2018 diende ik mijn plan in om de uitspraak van wijlen burgemeester Van der Laan ‘Zorg goed voor onze stad en voor elkaar’, als tekst te vereeuwigen in stadsdeel West. En dan het liefst in De Baarsjes, waar hij heeft gewoond. Mijn idee was een wedstrijd uit te schrijven waarbij kunstenaars uit het stadsdeel een werk konden indienen en dat de bewoners daarop konden stemmen. Het idee werd unaniem omarmd en aangenomen. Ik heb zelf ook Kamp Seedorf benaderd om te vragen of ze hun destijds door gemeente verwijderde kunstwerk wilden indienen. Zij hebben met ruim 4000 stemmen gewonnen en in 2019 werd het uitgevoerd. Je kunt het zien op het Mercatorplein.

Enkele nieuwsartikelen: